location-162102_1280

Presne Vám navrhneme lokality, v ktorých máte záujem osloviť cieľovú skupinu. Vďaka spolupráci s lokálnymi outdoorovými spoločnosťami Vám vieme poskytnúť reklamné plochy aj v lokalitách mimo nášho pôsobenia.