Mobilný billboard

Mobilná reklama svojou podstatou oslovuje všetkých zákazníkov, ktorí sa pohybujú na miestach pri frekventovaných cestách alebo parkoviskách. Veľkou výhodou je to, že reklamné plochy sú viditeľné z viacerých uhlov. Pohyblivá reklama vzbudzuje u ľudí zvedavosť a ak je doplnená o zvukový efekt zanecháva v podvedomí klienta nezmazateľnú stopu spojenú s Vašou reklamou. Účinnosť takejto reklamy je mnohonásobne vyššia ako účinnosť statických billboardov.

 

Mobilný billobard ozvučený

 

 

Mobilný billboard ozvuceny