Citylight

Už ako samotný názov napovedá, je to reklamný nosič, ktorý je najčastejšie situovaný v mestách a na miestach s vysokou frekvenciou chodcov. Je to veľmi lukratívny a čoraz obľúbenejší reklamný nosič, ktorý má rozmer 1,91 × 1,35 m a je podsvietený, t.j. neprehliadnuteľný aj v nočných hodinách.

Informácie k prenájmu:

• odporúčaná doba prenájmu min. 1 mesiac.

• v cene prenájmu je zahrnutá tlač, inštalácia papierového plagátu a samotné osvetlenie

citylight-krizovatka