img

Billboard

Najobľúbenejší reklamný nosič na Slovensku. Rozmer billboardu je 5,1 × 2,4 m. Hlavným posolstvom billboardu je osloviť vedomie cieľovej skupiny, ba dokonca snaží sa dostať aj do podvedomia. Priemerný čas na videnie billboardu je 5 sekúnd, z toho dôvodu je veľmi dôležité dbať na prípravu vizuálu, správnej farby, písma a podobne.

Informácie k prenájmu:

• odporúčaná doba prenájmu min. 1 mesiac

• v cene prenájmu je zahrnutý výlep papierového plagátu alebo inštalácia PVC banneru

• fotodokumentácia zasielaná 24 h po samotnom výlepe, inštalácii

P-bill