Bigboard

Byť vidieť – to je poslaním vonkajšej reklamy. Bigboardy toto poslanie plnia do bodky. Ide o exkluzívne plochy, ktoré nemožno prehliadnuť za žiadnych okolností. Možno teda takmer s istotou povedať, že vášmu reklamnému posolstvu sa dostane želanej pozornosti.

Svojou veľkosťou, strategickým rozmiestneným na lukratívnych miestach a nočným osvetlením ponúkajú vysoký zásah počas celého dňa.

Tento formát zároveň podporuje kreatívne 2D alebo 3D nadstavby, ako sú upevnené predmety, rotujúce alebo otočné časti či špeciálne svetelné efekty.

bigboard