img

Atyp

Atypický reklamný formát, ktorý má rozmer 48 × 12 m, je osvetlený a nachádza sa na rýchlostnej ceste R1 pri Dolnej Strede.

P-48x12