Účinnosť outdoor reklamy

Pôsobí nepretržite
24/7 - 365/rok

Patrí medzi TOP 3
spoločne s TV a internetom

Vyžaduje si nízke náklady
v pomere s jej účinnosťou

Má vysokú frekvenciu zobrazení

Nedá sa vypnúť
na rozdiel od PC, TV, mobilu

Cieľovú skupinu dokáže zasianuť veľmi efektívne

Podporuje rast vašej firemnej značky

Pre koho je vonkajšia reklama určená

  • Pre začínajúcich podnikateľov a živnostníkov na propagáciu ich služieb / produktov a budovanie mena
  • Pre dlhoročné stabilné firmy na posilnenie imidžu značky a uvádzaní noviniek na trh
  • Pre občianske združenia a iniciatívy na propagáciu ich verejných aktivít
  • Pre organizátorov kultúrnych a športových podujatí

Kedy je outdoorová reklama efektívna

Keď má pútavý grafický dizajn, ktorý vo vás vzbudí emócie

Keď vás prinúti vyhľadať si o produkte/službe/akcii viac informácií

Keď pritiahne vašu pozornosť aj napriek tomu, že ju vidíte iba pár sekúnd

Keď si ju nadlho uchováte v pamäti

Kontaktujte nás a využívajte výhody outdoor reklamy