BILLBOARDOVO s. r. o.
Malá ulička 4721/2B
926 01 Sereď

IČO: 47999691
IČ DPH: SK2024178354

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 35266/T

Unicredit Bank, číslo účtu: 1292371018/1111

Ľudia

Jaroslav Javor

Jaroslav Javor

CEO

Branislav Gašparík

Branislav Gašparík

CEO